Ltraumatologia és l'especialitat mèdica que s'ocupa de l'estudi, el desenvolupament, la conservació i el restabliment de la forma i de la funció de les extremitats, la columna vertebral i les seves estructures associades, per mitjans mèdics, quirúrgics i físics.

Per a fer un diagnòstic i tractament més eficaç, s'utilitzen aparells de:

  • Ecografies
  • Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)
  • RX
  • TAC
  • Altres

Les urgències més freqüents són per traumatismes accidentals ossis i musculars (esquinços i contractures) i les patologies més tractades són de la columna (lumbar, dorsal i cervical) i les extremitats.