Lpodologia és la branca de la medicina que s'encarrega de la prevenció, el tractament i la rehabilitació de totes les alteracions del peu adult i infantil, de forma integral i des de diferents perspectives amb la finalitat de poder atendre la patologia de forma més global i eficaç.

Les seves aplicacions poden ser:

  • Alteracions de la pell: callositats, dureses…
  • Alteracions de les ungles: ungles encarnades, ungles deformades…
  • Infeccions: fongs, papil·lomes…
  • Deformitats dels dits: dit de martell, galindons
  • Deformitats del peu en general: peu pla…