L'otorrinolaringologia és l'especialitat mèdica que estudia i treballa l'orella, el nas i la gola.

  • Rinologia: estudia afeccions nasals.
  • Laringologia: estudia afeccions i alteracions de la laringe i les cordes vocals.
  • Otoneurologia: s'encarrega de l'estudi de patologies associades a processos vertiginosos, com la síndrome de Ménière, i altres patologies relacionades amb l'equilibri.
  • Audiologia: estudia les alteracions relacionades amb l'audició.