Lcardiologia és la branca de la medicina que estudia l'anatomia, la fisiologia i la patologia del cor.

Proves diagnòstiques:

  • Electrocardiografia
  • Monitoratge continuat de 24 hores (Test de Holter)
  • Proves d'esforç (ergometria)
  • Monitoratge de la Pressió Arterial (MAPA)

També som especialistes en cardiologia pediàtrica.

La cardiologia pediàtrica és aquella branca de la medicina que es dedica al diagnòstic, estudi i seguiment de les malalties congènites i adquirides del cor en el fetus, nounat, lactant, nen, escolar i adolescent.